Ubezpieczenie szkolne

Wypadek w szkole – jak starać się o odszkodowanie

Wypadek może się zdarzyć każdemu, zarówno osobie dorosłej, jak i dziecku. Wielu rodziców myśli o konsekwencjach nieprzewidzianych zdarzeń i decyduje się na ubezpieczenie NNW, które zapewni dodatkowe wsparcie finansowe po wypadku.

Taka polisa nie stanowi dużego wydatku, a może zapewnić wsparcie finansowe niezbędne do powrotu dziecka do zdrowia (z możliwością pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji), a w przypadku uszczerbku na zdrowiu – świadczenie pieniężne dla samego poszkodowanego dziecka. Ubezpieczenie tego typu oferuje wiele zaufanych firm. Jego zaletą jest to, że chroni dziecko także poza szkołą, na przykład w momencie, kiedy jest ono w drodze do niej lub na szkolnej wycieczce.

Czy istnieje ubezpieczenie szkolne, które pozwala na odszkodowanie za wypadek w szkole?

Nie wszyscy mają świadomość tego, że każdy wypadek w szkole czy też wypadek w przedszkolu może być zgłoszony jako roszczenie do uzyskania odszkodowania od placówki – wówczas dziecko otrzyma wypłatę ze swojego NNW. Warto jednak zwrócić uwagę na okoliczności zajścia wypadku oraz jego charakter. Musi to być zdarzenie nagłe, które zostało zainicjowane przez jakąś przyczynę zewnętrzną. W jego konsekwencji pojawia się uraz u dziecka.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z Avivą!

Zdarzenie to koniecznie musi mieć miejsce pod opieką nauczyciela. W praktyce oznacza to, że może do niego dojść na terenie szkoły podczas różnego rodzaju zajęć, ale też podczas organizowanych wyjść oraz wycieczek szkolnych. Wynika to z prostego faktu, że nauczyciele otrzymują pod opiekę dzieci i są za nie odpowiedzialni. We wniosku o odszkodowanie ze szkoły można zawrzeć roszczenie przyznania jednorazowego zadośćuczynienia  oraz zwrotu kosztów leczenia. Można się też ubiegać o przyznanie renty oraz zadośćuczynienia za poniesione straty niematerialne. Przyznane pieniądze zostaną wypłacone z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość takiego świadczenia jest zależna od stopnia tzw. niezdolności do pracy. Tak więc w sytuacji, kiedy dziecku przydarzy się wypadek, który spowoduje trwałą niezdolność do pracy, to mamy prawo wystąpić o rentę w wysokości 120 procent kwoty minimalnej renty podstawowej, a także odszkodowanie jednorazowe.

W jakim miejscu należy złożyć stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem?

Odszkodowanie za wypadek w szkole można uzyskać tylko, jeśli wystosujemy odpowiednie dokumenty do organów prowadzących daną jednostkę. W przypadku szkół publicznych jednostką, która nimi zarządza, jest samorząd terytorialny. Natomiast w przypadku jednostek niepublicznych należy zwrócić się do właściciela danej szkoły. 

Zanim jednak złożymy wniosek, warto wiedzieć o tym, że odszkodowanie za uraz w szkole może nie zostać przyznane w sytuacji, kiedy do wypadku doszło na terenie szkoły, ale poza zajęciami zorganizowanymi. Wówczas nauczyciele nie odpowiadają za uczniów i nie są zobligowani do ich pilnowania. W przypadku dobrowolnego przebywania dziecka na terenie placówki poza zajęciami zorganizowanymi takie odszkodowania zazwyczaj nie mają racji bytu.

Jeśli więc chcielibyśmy, aby nasze dziecko posiadało znacznie szerszą ochronę, konieczne jest ubezpieczenie NNW. Bardzo często można zgłosić dziecko do takiego ubezpieczenia za pośrednictwem szkoły. Pamiętajmy tylko, że podejrzanie niska kwota składki może się wiązać z wąskim zakresem ochrony. Dobrze jest więc to sprawdzić i dopiero podjąć decyzję o tym, czy warto dziecko ubezpieczyć za pośrednictwem szkoły, czy lepiej znaleźć odpowiednią polisę na własną rękę. 

Dodaj komentarz