Ubezpieczenie od skutków burzy

Ubezpieczenie od skutków burzy

Standardowe pakiety ubezpieczenia mienia mogą obejmować ochronę nieruchomości przed skutkami działania żywiołu. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych coraz częściej interesują się możliwością uzyskania odszkodowania w razie wystąpienia gwałtownych burz i nawałnic, które uszkodzą ich mieszkania. Zdecydowanie warto wykupić pakiet chroniący mienie od skutków burz – w naszym kraju przebiegają one ostatnio coraz gwałtowniej. Czy odszkodowanie należy się jednak w każdym przypadku wystąpienia żywiołu? Odpowiadamy.

Uderzenie pioruna w dom – jak ubezpieczyć się od jego skutków?

Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają, by ich klienci wykupili polisę chroniącą nieruchomości przed skutkami burz. Oznacza to, że uderzenie pioruna w dom i wynikające z tego straty pokryte zostaną przez odszkodowanie od ubezpieczyciela. Warto jednak dokładnie przeczytać umowę zawieraną z daną firmą. Okazuje się bowiem, że rozróżnia ona kilka rodzajów wyładowań atmosferycznych i nie wszystkie z nich podlegają pod zakres wykupionej ochrony. Informacji na ten temat szukać należy w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które dołączane są do podpisywanej umowy z ubezpieczalnią.

Ubezpieczenie od skutków burzy

Większość towarzystw dzieli wyładowania na dwa typy: uderzenia pośrednie oraz uderzenia bezpośrednie. Pierwsze z nich dotyczą sytuacji, gdy piorun trafi w okolicę ubezpieczonej nieruchomości, uszkadzając w ten sposób instalację elektryczną, czy wywołując pożar, który dotrze do budynku klienta. Zwykle tego typu wyładowanie nie jest objęte umową z ubezpieczalnią, dlatego, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu skutków uderzenia pośredniego, wybraną polisę poszerzyć trzeba będzie o dodatkowy pakiet pokrywający straty zaistniałe podczas pożaru, czy przepięć. Łatwiej jest, gdy chodzi o ubezpieczenie domu od burzy podczas uderzenia bezpośredniego. Piorun trafiający prosto w nieruchomość i wywołane w ten sposób straty pokrywane są przez odszkodowanie od ubezpieczalni zgodnie z warunkami polisy.

Sprawdź >> Co obejmuje ubezpieczenie domu lub mieszkania? <<

Odszkodowanie – kiedy się nie należy?

Szczegółowe kwestie dotyczące ubezpieczenia nieruchomości od skutków burzy regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To właśnie tam szukać należy informacji o zakresie polisy, a także o tym, co pokrywa ubezpieczenie w takiej sytuacji. W przypadku polis chroniących mienie przed burzą istnieją pewne wykluczenia, skutkujące  niewypłaceniem odszkodowania. Niekiedy dotyczą one przestarzałej instalacji elektrycznej, która w myśl zapisów OWU nie kwalifikuje się do naprawy z pieniędzy uzyskanych z polisy, jeśli uszkodzona została podczas uderzenia pioruna. Aby uzyskać odszkodowanie za przepięcie elektryczne, musi wystąpić ono na instalacji, która zgodnie z umową jest nowa i sprawna.

Podobnie kwestia wygląda w przypadku sprzętu zgromadzonego w ubezpieczonym mieszkaniu. OWU wybranych towarzystw ściśle reguluje, że odszkodowanie przyznane może być tylko wtedy, jeśli uszkodzony w wyniku działania pioruna sprzęt nie był przestarzały. Stopień zużycia reguluje umowa zawarta między klientem a ubezpieczycielem. W przypadku ubezpieczenia domu przed burzą warto więc sprawdzić, jakie wyłączenia proponuje firma ubezpieczeniowa.

Dodaj komentarz