Ubezpieczenie NNW – definicja i zalety

Co to jest ubezpieczenie NNW – definicja

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to forma ubezpieczenia osobowego o charakterze dobrowolnym. Nie istnieje jednoznaczna definicja nieszczęśliwego wypadku, lecz najczęściej określany jest jako nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną. Przedmiotem ubezpieczenia jest uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia lub śmierć będąca skutkiem owego nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie otrzymuje ubezpieczony lub osoba uposażona (uprawniona). 

W praktyce ubezpieczenie NNW będzie gwarantowało świadczenie w przypadku śmierci (w NNW komunikacyjnym w Avivie jest to np. 50% sumy ubezpieczenia) lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. W razie uszkodzenia ciała wypłaty te są uzależnione od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW może występować jako oddzielna polisa lub dodatek do ubezpieczenia turystycznego czy komunikacyjnego. W przypadku NNW komunikacyjnego, w razie wypadku ubezpieczenie obejmuje nie tylko kierowcę, lecz także i pasażerów. 

Jaka jest cena ubezpieczenia NNW?

Cena takiej polisy uzależniona jest od wielu czynników, wynikających zarówno z samych decyzji osoby ubezpieczającej się, jak i polityki towarzystwa ubezpieczeniowego. Klient może wpływać na to, ile zapłaci za ubezpieczenie NNW. W tym celu musi ustalić z ubezpieczycielem:

  • sumę ubezpieczenia (kwotę, która wypłacana jest w razie śmierci lub trwałych zaburzeń. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu będzie to określony w tabeli uszczerbków procent takiej kwoty);
  • zakres ochrony (zwykle towarzystwa oferują kilka wariantów, różniących się zakresem usług, a więc np. pomocą medyczną czy opieką w szpitalu);
  • wariant wyliczania uszczerbków na zdrowiu. 

Co do zasady, towarzystwa ubezpieczeniowe dzielą klientów na trzy grupy: dzieci i młodzież, osoby niepracujące lub pracujące intelektualnie (także w biurze) oraz grupę o podwyższonym ryzyku (sportowcy, pracownicy fizyczni i wykonujący niebezpieczne zawody). Składki mogą być zatem bardzo zróżnicowane i w przypadku dzieci może to być nawet kilkadziesiąt złotych rocznie. Tutaj warto zainteresować się ubezpieczeniem NNW szkolnym, bowiem jest to oferta grupowa i składki roczne wypadają tutaj naprawdę korzystnie. U dorosłych wiele zależy od tego, jaka suma ubezpieczenia została wybrana, bowiem składka to często procent od tej kwoty. 

Jakie są korzyści z ubezpieczenia NNW?

Jest kilka powodów, dla których warto zdecydować się na ubezpieczenie NNW. Po pierwsze będzie to gwarancja ochrony w ramach nieprzewidywalnych zdarzeń, których skutki mogą być wyjątkowo uciążliwe. Ubezpieczenie NNW to także zabezpieczenie finansowe dla najbliższych osób na wypadek poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo ubezpieczenie NNW jest powszechnie dostępne (dla osób w każdym wieku) i zapewnia ochronę nawet przy niewielkich kosztach, o których decydujemy wybierając odpowiedni dla siebie wariant. Ochrona działa przez całą dobę, obejmuje wydarzenia zarówno z pracy czy szkoły, jak i z życia prywatnego, zajęć dodatkowych, okresu wakacji, ferii, a także uwzględnia wydarzenia, które przytrafią się i w kraju i poza jego terytorium. 

Dodaj komentarz