Ubezpieczenie na życie

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i od czego zależy wysokość składki

Ubezpieczenie na życie i zdrowie można by określić jako inwestycję w spokojny sen. Taka polisa zapewnia wypłatę pieniędzy m.in. w razie poważnej choroby, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i zdrowie i od czego zależy jego cena? Wysokość składki to wypadkowa wielu elementów – szczegóły poniżej.

Ubezpieczenia na życie – rodzaje polis

Polisa na życie i zdrowie oprócz tego, że zapewnia wsparcie ubezpieczonemu w razie trudnych sytuacji życiowych, takich jak choroba czy nieszczęśliwy wypadek, zabezpiecza także jego bliskich w razie, gdyby go zabrakło.

To, ile zapłacimy za ubezpieczenie na życie i zdrowia, zależy m.in. od wysokości sumy ubezpieczenia na życie i wybranych umów dodatkowych. Dodatkowo liczą się także indywidualne czynniki dotyczące bezpośrednio Ubezpieczonego.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Wysokość składki

Ubezpieczyciel kalkuluje składkę za ubezpieczenia na życie na podstawie czynników dotyczących samego ubezpieczonego oraz rodzaju wybranego produktu. Zależy ona przede wszystkim od:

  • wieku,
  • zawodu,
  • stanu zdrowia,
  • hobby,
  • poziomu i zakresu ochrony, w tym sumy ubezpieczenia.

Kluczowe znaczenie przy obliczaniu składki za ubezpieczenie na życie ma stan zdrowia Ubezpieczonego i odpowiedzi na pytania w ankiecie medycznej.
Powinny one być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, podobnie jak wszystkie informacje, które przekazujemy ubezpieczycielowi przed zawarciem umowy.

Ubezpieczenie na zdrowie

Na kalkulację składki wpływa również to, czy jest to ubezpieczenie indywidualne czy grupowe.
W ubezpieczeniach grupowych ryzyko oceniane jest w kontekście grupy osób, przez co składka może być niższa. Oferta ubezpieczeń grupowych jest zazwyczaj skierowana do różnej wielkości firm, stowarzyszeń, organizacji, itp., które poszukują ochrony ubezpieczeniowej dla swoich pracowników lub członków. Przystępując do umowy, można zdecydować o wyborze optymalnego wariantu ochrony. Składka jest natomiast z góry ustalona dla całej grupy. Co ważne, można skorzystać z oferty ubezpieczenia grupowego i dodatkowo ubezpieczyć się też indywidualnie.

Sprawdź ubezpieczenie na życie i zdrowie na stronie Aviva.pl

Ubezpieczenie na życie – składka miesięczna

Minimalna składka w ubezpieczeniach indywidualnych jest zwykle wskazana w dokumentach przekazanych przed zawarciem umowy. Ubezpieczający może zwykle wybrać preferowaną częstotliwość opłacania składki: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną.

Wpływ inflacji na wysokość składki ubezpieczeniowej

Suma ubezpieczenia i składka za ubezpieczenie indywidualne na życie mogą być co roku podwyższane o wskaźnik indeksacji. Pozwala on zapobiec negatywnemu wpływowi inflacji na wysokość wypłacanego świadczenia.

Zwykle jeśli Ubezpieczający wyrazi na to zgodę, to po prostu od wskazanego miesiąca zacznie płacić wyższą składkę. Natomiast jeśli chce zrezygnować z tej możliwości, powinien poinformować o tym ubezpieczyciela.

Źródła:

  1. Bednarczyk Teresa, Szymańska Anna , Szkutnik Agata, Zarządzanie produktami grupowych ubezpieczeń życiowych na przykładzie Generali Życie TU S.A, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017 | 6 (809) | 148-164
  2. Stroiński Eugeniusz, Ubezpieczenia na życie. Teoria i Praktyka, Poltext, 2003

Dodaj komentarz