Co obejmuje i przed czym może nas uchronić ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Dzięki polisie na życie w razie naszej śmierci zapewniamy wypłatę świadczenia wskazanym przez nas osobom. Ubezpieczenie może mieć jednak dużo szerszy zakres, a polisa na życie i zdrowie może zapewniać wsparcie w razie:

  • poważnych chorób (takich jak: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu),
  • niezdolności do pracy,
  • konieczności leczenia za granicą,
  • skutków wypadków (takich jak: uszczerbek na zdrowiu, rehabilitacja),
  • pobytu i leczenia w szpitalu.  

Przed czym chroni ubezpieczenie na życie? 

Polisa na życie na ogół ma opcję dokupienia umów dodatkowych, dzięki którym można rozszerzyć zakres ochrony. Popularne są opcje związane z ochroną zdrowia, np. ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, pomoc w razie nieszczęśliwych wypadków i prywatna opieka medyczna.

Wybierz polisę odpowiednią dla siebie

Na dzisiejszym rynku ubezpieczeniowym mamy tak dużo ofert, że nietrudno znaleźć coś dla siebie. Coraz częściej ubezpieczenia oferowane są przez banki, a nawet operatorów sieci komórkowych. 

Przed podjęciem decyzji warto dokładnie zapoznać się z umową. Będą w niej zawarte m.in. informacje dotyczące świadczeń i składek oraz zakresu ochrony i sytuacji, w których możemy liczyć na pomoc. 

Dodaj komentarz